NOC KOSTELŮ V NAŠÍ FARNOSTI

pátek 25.května 2018

Program:

18:00 Zahájení
Divadlo Víti Marčíka 
Pohádka 
O holčičce, která se ještě nenarodila

20:15 Beseda s knězem aneb 
Co jste chtěli vědět o Bohu a církvi a báli jste se zeptat

21:00 Varhanní koncert

21:30 Zakončení s požehnáním

Po celou dobu akce bude přichystáno občerstvení.
Od 19hod bude nepřetržitě přístupna věž kostela.
Akce se koná za každého počasí. Vše je zdarma.
Akce je podpořena dotací Ministerstva kultury ČR.

Kontakt  farář:  Mgr. Jan Rimbala, tel. 737 025 221