Římskokatolická farnost Branky

                                   Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie                                    Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

BIŘMOVÁNÍ

Kdo by se chtěl připravit na svátost biřmování, ať se nahlásí o. Janovi do konce června na tel. 737 025 221.


NA MŠE BEZ REGISTRACE!!!

Drazí farníci, s radostí vás informujeme, že od 2.5. můžete na mše svaté přicházet bez registrace a na mších můžeme všichni zpívat. Důležité je ale dodržovat 2m rozestupy!!! Prosím nesedejte si k nikomu blíže, než je dovoleno. Děkujeme za respektování této podmínky. Dále je nutno mít respirátor a desinfikovat si ruce.


VOLNÉ ÚMYSLY V ROCE 2021

Mnoho mší svatých zůstává v tomto roce bez úmyslu. Pokud si chcete zapsat mši svatou, kontaktuje Pavlínu Hlavicovou na tel. 605 445 923 nebo mailu pmhlavicova@gmail.com. Zde v kalendáři uvidíte mše svaté s volnými úmysly.


NABÍDKA PRÁCE

Charita Valašské Meziříčí a Diakonie Valašské Meziříčí nabízí volná pracovní místa. Nabídka zde a zde.


PLNOMOCNÉ ODPUSTKY


ROK SV. JOSEFA - PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Letos až do 8.12.2021 prožíváme rok sv. Josefa. Každý den můžeme získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek plus jednu další, která má souvislost se sv. Josefem. Celý dekret o těchto odpustcích si můžete zde stáhnout. Jedny z podmínek jsou tyto: 27.12, 19.3. a 1.5. nebo devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce nebo každou jednotlivou středu se pomodlit platně schválenou modlitbu ke sv. Josefovi, například 011 z Kancionálu (K tobě, svatý Josefe...)


INTENCE MŠÍ SVATÝCH 2021

Intence mší svatých na rok 2021 si zapisujte na tel. 605 445 923. Intence z loňska se do nového roku nepřevádějí! Proto je nutné si úmysl nahlásit znovu, i když vám bývalý kostelník slíbil, že vám úmysl dá automaticky i do roku 2021.Celá církev se spojuje každý den v 20 hod. v modlitbě růžence za ukončení pandemie, nemocné, pomocné profese a všechny, které se tato pandemie jakkoliv dotýká. I vy jste srdečně zváni k této modlitbě.Kněz na požádání vysluhuje individuálně svátosti, např. když nemůžete přijít na mši svatou. Neváhejte ho kontaktovat.


Pokud nemůžete přijít na mši svatou, můžete ji prožít s Radiem Proglas, Tv Noe anebo na webu www.mseonline.cz.


Na provoz kostela můžete přispět na účet farnosti: 1763541379/0800. Za vaše dary děkujeme.

Kontakt  

farář:  Mgr. Jan Rimbala, email: jrimbala@gmail.com, tel. 737 025 221

Správce webových stránek: Pavlína Hlavicová, email: pmhlavicova@gmail.com, tel. 605 445 923