Římskokatolická farnost Branky

                                   Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie                                    Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

ROZPIS MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ PÁTKY V BRANKÁCH A V POLICÍCH.

Milí farníci,  s ohledem na úmysl za živé a zemřelé farníky při prvním pátku v měsíci byl upraven rozpis mší Svatých mezi Policemi a Brankami takto:

Mše Svatá v kapli v Policích se koná ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci, tedy:  2.2.2023, 2.3.2023, 13.4.2022. V tyto dny mohou farníci z Polic využít vlastní úmysl.  

Mše Svaté v kostele v Brankách na první pátek v měsíci se budou konat ve dnech:      3.2.2023, 3.3.2023, 7.4.2023 


DARY PRO FARNOST

Na provoz kostela a na opravu fasády fary můžete přispívat bezhotovostně na účet farnosti Branky:

1763541379/0800, do zprávy pro příjemce napište slovo DAR.

Žádost o vystavení potvrzení k odečtu daní zasílejte na  e-mail: jrimbala@gmail.com.

Děkujeme za finanční a duchovní podporu.


ÚDAJE DO KRONIKY

Moc prosíme všechny pamětníky s doplněním údajů z minulosti naší farnosti. Sbíráme podklady pro doplnění kroniky, do které se už několik desítek let nic nezapisuje. Děkujeme. Prosíme vyplňte i své jméno nebo telefon, abychom se mohli ozvat dle potřeby ohledně vámi udaných údajů. 


Kontakt  

farář:  Mgr. Jan Rimbala, email: jrimbala@gmail.com, tel. 737 025 221

Správce webových stránek: Petr Polášek, email: kostelbranky@seznam.cz, 725 585 825

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky